Revision of the country allocation of nutrient reductions in the Baltic Sea Action Plan.
Section A: Hydrological adjusted riverine loads and atmospheric loads from different countries averaged for 2000-2006.
Compilation June 5, 2009.

Fredrik Wulff, Christoph Humborg, Miguel Rodriguez Medina, Carl-Magnus Mörth, Oleg Savchuk, Alexander Sokolov

"Baltic Sea on slow path to recovery: Swedish study" The Baltic Sea is slowly recovering and the negative environmental trend has been broken, according to new Swedish research ...
Published: 12 May 09 09:41 CET

BNI activity plan (2008) Baltic Nest Institute: Vision, Strategy for the period 2007 to 2009 ...

The Baltic Sea a century ago - a reconstruction from model simulations, verified by observations. By Oleg P. Savchuk, Fredrik Wulff, Sven Hille, Christoph Humborg and Falk Pollehne

The HELCOM Baltic Sea Action Plan

Towards a Baltic Sea unaffected by Eutrophication

MARE. Assessment by the Scientific Review Panel. March 26 - 28, 2007

An Economic Analysis of Transparency Improvement in the Baltic Proper, Baltic Sea. Master's Thesis by Mohammad Abu Quwsar, Department of Water and Environmental Studies, Linköings Universitet, Linköping, Sweden, 2007. http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_ nbn_se_liu_diva-10163-1__fulltext.pdf

Danish Environment Prize to praise Baltic Nest Institute The Aase og Ejnar Danielsens Fond Environment Prize 2007 will be awarded to the Danish scientist, dr. scient. Bo Riemann at an award ceremony on November 26. at the foundation's domicil in Kgs. Lyngby ...

United States Patent 6772142 A web-based implemented system in which observers may pinpoint locations on a scalable map in order to fix data by latitude and longitude and to collect data describing that location...

Baltic Nest Instituttet (BNI) er et nyt institut, der er etableret i et samarbejde mellem Stockholms Universitet, Aarhus Universitet, det svenske miljøministerium og Danmarks Fiskeriundersøgelser ...

Dansk-svensk initiativ skal redde Østersøen Østersøen er ved at bukke under af forurening. Et nyt fælles initiativ fra universiteterne i Århus og Stockholm skal støbe kuglerne til politikerne i landene omkring Østersøen. Det er første gang i verden at man over en så stor skala tager højde fra input af forurening fra landjorden, fra luften og fra havet og samler det i   modeller, scenarier og prognoser der kan fortælle politikerne hvilke håndtag de skal skrue på for at opnå en bestemt miljøkvalitet – og til hvilken pris ...

Baltic Nest Institute öppnar i Danmark enom att i stor skala samla in data från Österjön och omgivande mark och luft - samt bearbeta dessa i modeller - kan scenarier och prognoser om vilka åtgärder som krävs för att uppnå en viss miljökvalitet utvecklas. Dessa utgör beslutsunderlag för politiker i alla länder runt hela Östersjön...

Marine Ecology Positions Baltic Nest Institute (BNI) and National Environmental Research Institute (NERI) open 8 new academic positions in Roskilde, Denmark...