19-23 mars, 2007: Mare kommer att presentera Baltic NEST vid the Baltic Sea Science Congress Rostock 2007, Rostock, Germany. BSSC bjuder in bred expertise från alla relevanta dicipliner, för en ekosystem approach inom kustforskning.

26-28 mars, 2007: Vetenskaplig utvärdering av Mare.February 27-28 2007. Mare deltar vid NMR Workshop på Marina modeller för marina syften i Köpenhamn, Danmark

January 2007. Utställning av NEST på EU parlamentet under tema veckan "Baltic Sea" i Bryssel.

November 13-15 2006: Mare höll föredrag om ‘Science-based decision support for a better management of the Baltic Sea" vid konferensen Baltic Sea and European Marine Strategy - Linking Science and Policy i Helsingfors, Finland.

November 9-10 2006. Mare höll föredrag ‘Coupling Management and Sciences in a Decision Support System for the Baltic Sea .' Archipelago Sea 2006 Research Conference, Åbo Universitet.

23 augusti 2006:The World Water Week i Stockholm, presenterade Mare Baltic NEST. World water week är en global årlig mötesplats för aktiva inom vattenområdet.

3-7 juli: Vid SNFs Östersjökampanj presenterade MARE Baltic NEST i Visby.

30 juni 2006: Vid Svenska naturskyddsföreningens presskonferens "Upp till bevis om Östersjön", presenterade MARE framtidsscenarier för Östersjön. Seminariet ägde rum på båten Lady Ellen som gick från Stockholm till Sandhamn och sedan vidare till Visby för SNFs Östersjökampanj.

20-23 juni 2006: Vid en workshop på The International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems in Nyborg, Denmark presenterade MARE Baltic NEST. Målsättningen med symposiet var att forskare, användare och politiker gavs tillfälle att diskutera aktuella frågor om forskning och skötsel av eutrofiering längs kusten.

15-16 maj 2006: Cyanobakterie workshop i Helsingfors, Finland.

16-18 maj 2006: MARE medverkade på HELCOM LAND mötet i Sopot, Polen.

22-23 maj 2006: Mare var närvarande på den internationella konferensen Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, i Göteborg Sverige.

7 mars 2006: Mare presenterade Baltic Nest på Stakeholder Conference on the development of the HELCOM Baltic Sea Action Plan, Helsingfors, Finland. Målet med konferensen var att informera om syftet med den strategiska HELCOM planen, att restaurera Marin miljön i Östersjön.

18 januari 2006: Mare presenterade NEST på Naturvårdsverkets Miljöforskningdagar för journalister. Andra experter och forskare medverkade och diskuterade Östersjöns miljö.

21-27 augusti 2005: The World Water Week in Stockholm, Sweden. The World Water Week in Stockholm is the leading annual global meeting place for the world's diverse water community. The World Water Week includes the Stockholm Water Symposium, topical plenary sessions and panel debates, scientific workshops, independently organised seminars and side events, exhibitions and festive prize ceremonies. Participants in Stockholm will be experts coming from more than 100 countries and representing the business, civil society, governmental, inter-governmental, science and water management sectors.

27 maj 2005: Cecilia Lundberg disputerar på sin avhandling Eutrophication in the Baltic Sea, from area-specific biological effects to interdisciplinary consequences, på Åbo Akademi University, Finland. Abstract

20-24 juni 2005: 5th Baltic Sea Science Congress, Sopot, Polen. The 5th Baltic Sea Science Congress continues the tradition of high-quality scientific meetings of Baltic researchers representing the Conference of Baltic Oceanographers (CBO), Baltic Marine Biologists (BMB), and Baltic Sea Geologists (BSG). In recognition of the value of exchanging information and strengthening interdisciplinary approaches to solve the problems facing the Baltic Sea today, the Congress will be devoted to the presentation of results of research on the climate, physics, chemistry, biology, and geology of the Baltic Sea.

9-11 februari 2005: Baltic Sea Research Programme (BIREME) Annual symposium. Unitas Congress Centre, Helsinki, Finland. The objective of BIREME is to deepen the understanding of conditions for science-based management of environmental issues in the Baltic Sea. The programme focuses on research aiming at preventing problems caused by eutrophication and harmful substances as well as on maintenance of biodiversity and sustainable use of marine resources. The BIREME programme operates in close collaboration with other ongoing research programmes in the Baltic Sea region, such as MARE and the Baltic Sea Regional Programme.

1-3 december 2004: MARE arrangerar en vetenskaplig workshop om beslutstödssystem i Stockholm.

23-25 augusti 2004: CHARM workshop i Tallinn, Estland - Towards operational management of coastal eutrophication in Europe. MARE:s programledning och forskare är med och arrangerar denna workshop om EU:s Ramdirektiv för vatten.

22-24 mars 2004: Fredrik Wulff presenterar beslutstödssystemet NEST på konferensen "International Co-operation for the Baltic Sea Environment: Past, Present and Future" som firar HELCOM:s 30-årsjubileum, i Riga, Lettland.

Februari 2004: Nordiska Ministerrådet finansierar projektet Cost-effective reduction of the nutrient load to a Baltic Sea sub-basin - combining economics and ecology med 400 000 DKR under 2004. Projektet har likheter med MARE, som också deltar i projektet. Se Samarbete/Nordiska Ministerrådet för mer information.

27 februari 2004: Mattias Green disputerar på sin avhandling Dynamics of the upper coastal ocean with special reference to the inshore-offshore water exchange. • Abstract

15-20 februari 2004: Ocean Research Conference i Hawaii, USA. MARE:s forskare deltar i konferensen. Se sammanfattningar (bara på engelska): Coupling management, economics and natural sciences using a linked nest of models... External vs. internal drivers of th Baltic Sea eutrophication The Baltic environmental database and tools for data analysis

December 2003: MARE:s forskarmöte i Uppsala.

Oktober 2003: MARE deltog på HELCOM MONAS möte 6/2003 i Gdynia, Poland. Se mötesprotokoll (punkt 5.1-5.9; bara på engelska).

Juni 2003: Fredrik Wulff presenterat 'Models and Management of the Balitc Sea' på Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda universitet, Litauen.

Juni 2003: Fredrik Wulff presenterat 'A better management of the Baltic Sea using linked economic and ecological models?' på Danmarks Miljøundersøgelser, Roskilde, Danmark.

November 2000: MARE workshop om long-term modelling on the Baltic Sea. Forskarmöte med deltagande av 20-talet forskare från länder kring Östersjön om vilka numeriska modeller som lämpar sig bäst för modellering av Östersjöns utveckling på lång sikt. Se rapporten. • Se rapporten Long-term Oceanographic Modelling of the Baltic.

November 2000: MARE workshop on water management at the drainage basin scale. Forskarmöte med deltagande av 20-talet forskare från olika länder och discipliner om orsakerna till att reduktion av näringsämnen till storskaliga marina system sker långsamt, trots den relativt stora mängd vetenskaplig information som finns.

Maj 2000: MARE workshop on nitrogen fixation in the Baltic Sea. Konsensusseminarium med 30-tal forskare från länder kring Östersjön samt USA om nuvarande kunskaper om kvävefixering i Östersjön. Seminariet arrangerades av MARE-programmet tillsammans med de två MISTRA-progarmmen SUCOZOMA och RESE. • Se rapporten Nitrogen fixation in the Baltic Sea: Brief guide for environmental managers.